Sunday, November 08, 2009

Gems of Tyagaraja- 2

హెచ్చరికగా రారా హే రామచంద్ర
హెచ్చరికగా రారా హే సుగుణ సాంద్ర

పచ్చ విల్తునికన్న1 పాలిత సురేంద్ర (హెచ్చరిక)

1. కనక మయమౌ మకుట కాంతి మెరయగను
ఘనమైన 2కుండల యుగంబులు కదలగను
ఘనమైన నూపుర యుగంబు ఘల్లనను
సనకాదులెల్ల కని సంతసిల్లగను (హెచ్చరిక)

2. ఆణి ముత్యాల సరులల్లలాడగను
వాణి పతీంద్రులిరు వరుస పొగడగను
మాణిక్య సోపానమందు మెల్లగను
వీణ పల్కుల వినుచు వేడ్క చెల్లగను (హెచ్చరిక)

3. నిను జూడ వచ్చు భగిని కరంబు చిలుక
మనసు రంజిల్ల నీ మహిమలను పలుక
మిను వాసులెల్ల విరులను చాల జిలుక
ఘన త్యాగరాజు కనుగొన ముద్దు గులుక (హెచ్చరిక)

Translation (Courtesy: http://sahityam.net/wiki/Heccharikaga_Rara)

O Lord Ramachandra! Deign to come cautiously; O Lord brimming with virtues! Deign to come cautiously.
O Father of Cupid! O Protector of Lord of celestials!
1. As the splendour of the golden diadem is radiated, as the pair of beautiful ear-rings sway, as the pair of beautiful anklets jingle, and as the sages Sanaka and all others exult beholding You, O Lord Ramachandra! Deign to come cautiously.
2. As the rows of necklaces of perfect shaped pearls sway (on Your chest), as Brahma – the Consort of Sarasvati – and Indra extol You on both sides, O Lord Ramachandra! Deign to come cautiously and slowly on the steps of precious stones, as the spectacle goes on, hearing the notes of music on lute.
3. As the parrot in the hand of Parvathi – Your sister - who comes to see You – speaks of Your mights to the exultation of the minds of the devotees, as all the celestials – dwelling in heaven - shower plenty of flowers, O Lord Ramachandra! Deign to come cautiously so that this blessed Thyagaraja may behold You as Your charm oozes.

The below is my own verse, inspired by the song and the devotion of Sri Tyagaraja:


How long shall I live in vain?
How long this torturing pain?
While I wait for Thou my Lord,
How long till I see Thou again?

Come now, let me not fall,
Come now, please heed my call,
Do not Thou love me, my Lord?
Come now, please crush this wall.

I fear that in blindness I cannot see,
I fear I will lose my vision of Thee,
Shower on me Thy blessings my Lord,
I fear this world will transform me!

Before its too late for me to realize,
Before I cannot handle any surprise,
Warn me, as Thou arrive, my Lord,
Before my each virtue turns into a vice!


Warn me, as Thou arrive my Lord,
Warn me, as Thy descent begins,
Warn me, when Thine will is to hold me,
Warn me, as Thou arrive my Lord.

For I cannot miss this chance,
To end my ever-longing penance,
And shed my tears and wash your feet,
When my wish-fulfills when we two meet!


-Siddartha Pamulaparty
Nov 08, 2009.

9 comments:

Anonymous said...

成人卡通片成人卡通bt論壇成人卡通免費線上成人卡通免費直播成人卡通免費線上觀看成人卡通免費試看成人片免費看情色網站免費看性感人妻幹免費看性愛是姿勢圖片免費看性愛線上免費看成人卡通漫畫成人卡通介紹成人卡通下載成人卡通桌布走光視訊走光絲襪走光情色候宮倉井倉井空英文做愛bb做愛3p做愛36招做愛18招做愛18做愛 做愛做艾視訊雪兒視訊號色網視訊色情辣妹視訊貼片視訊貼圖視訊貼圖性愛視訊辣妹電話視訊辣妹遊戲視訊辣妹聊天室視訊辣妹聊天網視訊辣妹網視訊辣妹照片視訊辣妹(限)影片視訊辣妹(限)遊戲視訊辣妹(限)

Anonymous said...

色情自慰自拍成人全裸打炮打手槍打飛機巨乳巨奶女優大奶性交性愛淫蕩淫慾淫亂淫婦淫妹淫叫淫水淫女情慾情色做愛限制級波霸口交18禁貼圖寫真視訊援交露點

Anonymous said...

打炮自拍貼圖夫妻自拍片成人無碼片線上看18限成人影片甜心寶貝貼影區都都成人貼圖站都都成人網都都貼片區都都貼圖站都督成人貼圖都督情色網野求拳陰莖套陰道貼圖陰道遊戲最女優最性感美女遊戲最新av女優無碼都都成人貼片都都成人區都都成人往聊一夜情聊天,ut聊天男 聊天室聊天室男同志莉的遊戲處女免費處女男喜歡人少年阿賓系列小說言情小說免費線上閱讀 色情影片成人貼圖站

Counting the Cost said...

You will not find the answers you seek on the pathway you are traveling. There is only One Way to discover the reason for your life, and One God to show you the Way. To seek elsewhere will only keep you in darkness.

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened." Matthew 7:7-8

hapi said...

Hi Sid, Nice blog! How to add the Glitter Effect Mouse Pointer to your Blog

www.guccihandbagsoutlet.org said...

In the abercrombie fitch Gianni abercrombie fitch surrounds the love music Jenny see the influence of music in youth rock is Abercrombie Fitch for women growing, and seize this opportunity, and rock star cooperation, launched rock A&F Womens Polos uniform, this is a turning point of his hometown of A&F Womens Sweater ancient Greek culture is a Roman, and social atmosphere in the A&F Womens Jeans ruins of classical culture deeply the Abercrombie Fitch Accessories works of his teenage social ethos of

Anonymous said...

Sid, Do you know that Forex Is Highest Paying Keyword in Google Adsense? Learn how to use Forex here:

dressespro said...

Really love reading your blogger! I can always get inspired by your words.
By the way, if you are interested in prom dresses, prom dresses 2013 and ball gowns, please visit back!

comics on blogspot said...

It is always impressive to read your blog!